arrow_drop_up

ViaKunst

Werken van bekende en minder bekende kunstenaars sieren de muren van de eeuwenoude Jacobikerk. Exposities raken actuele thema’s, zoals troosten en verstoren van kunstenaar Shaza Omran en Oorlogsfotograaf Teun Voeten of vertellen iets over de stad Utrecht zoals de expositie Maria’s van Utrecht, waarbij Maria’s uit Utrecht een plek kregen in het Noorderkoor in de Jacobikerk. We willen kunstenaars een plek geven om met de kijker te prikkelen, te verstillen en verbinden.

De exposities zijn te bezoeken tijdens de uren van Kerken Kijken; dit is op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hoop: een verlangen vol verwachting koesteren

Kunst is hoopvol. Het inspireert en vormt ons, het prikkelt de fantasie en laat ons alledaagse schoonheid zien.

Hoop is voor veel kunstenaars een belangrijk thema en bron van inspiratie. Het thema wordt zichtbaar door bijvoorbeeld het gebruik van kleur, een specifieke lichtinval, een bepaalde context en door te spelen met de compositie.

Met deze tentoonstelling willen we jou hoop brengen. We willen de aandacht vestigen op de essentie van hoop: verwachting en koesteren. Het punt tussen licht en donker, de opwinding van iets dat gaat komen en de geruststelling dat er iets beters op ons wacht. Hoop is een optimistische staat van je geest. Het geeft ons doelen, een duidelijk pad, en het geloof dat we de mogelijkheid hebben om een situatie te wijzigen. 

We willen je uitnodigen om de tijd te nemen om van kunst te genieten. Ga niet snel door de tentoonstelling maar kies een of twee kunstwerken uit en bekijk ze eens van dichtbij. Ervaar de kunstwerken door er langer naar te kijken. Wat zie je als je één minuut of zelfs vijf minuten naar een kunstwerk kijkt? Gun jezelf een rustmoment, adem diep in en overpeins. Laat je gedachten de vrije loop.

Alle kunstwerken in deze tentoonstelling zijn onderdeel van de collectie van Stichting Kunstuitleen Utrecht. De meeste kunstwerken zijn te koop en ze zijn allemaal te leen om thuis op je gemak een kunstwerk te ervaren. Wij geloven dat kunst verhalen vertelt, doet verwonderen en betekenis geeft. Kunst verrijkt je leven. Onze missie, bij Stichting Kunstuitleen Utrecht, is om het voor iedereen mogelijk te maken om kunst te ervaren in zijn directe omgeving. Kom naar de kunstuitleen, ontdek en experimenteer met kunst.

Hope: to cherish a desire with anticipation

Art is hopeful. It inspires and shapes us, fosters our imagination and trains us in perceiving wonder and beauty.

Hope as a concept has continuously been an important theme and source of inspiration for artists. It can be seen through the use of colour, light, context, composition, and brushstrokes.

With this exhibition we wish to bring some hope to you. We want to draw the attention to the essentials of hope: desire and anticipation. The tipping-point between dark and light, the excitement of something about to occur, and the reassurance that something better awaits us. Hope is an optimistic state of mind. It gives us goals, clearer paths, and the faith in having the ability to change our circumstances.

We also wish to encourage you to start taking more time when experiencing art; in museums, galleries, public spaces, and especially when viewing this exhibition. Do not rush through, instead opt to pick one or two artworks and study them more closely. What will you discover if you look at an artwork for one minute or even five? We know that the more you look the more you will see. Allowing yourself a moment to pause, breathe, and ruminate. Let your thoughts run free and discover.

All the artworks in this exhibition are part of the collection of Stichting Kunstuitleen Utrecht. Most are available for purchase and all are available to rent. We believe that art tells stories, amazes, and gives meaning. Art enriches your life. Our mission at Stichting Kunstuitleen Utrecht is to make it possible for everyone to experience art in their immediate environment. Join Kunstuitleen Utrecht to explore and experiment with art.