arrow_drop_up

Ook in de zomer kun je meedoen met de online ViaVespers! Elke zondagavond een moment van verstilling, muziek, interactie en gebed onder een nieuw thema: Ontmoetingen.

Dit woord heeft extra betekenis nu het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. En sowieso is de zomer vaak een periode van ont-moeting. Er ‘moet’ minder, er is ruimte voor ontspanning, je blik wordt verruimd door het opzoeken van andere plekken, verder weg of – dit jaar wellicht ook – dichterbij. Wat je ont-moet – in de ander, in jezelf, op een andere plek, in God – kan je raken. Een ontmoeting kan je leven zelfs een wending geven. En een ontmoeting kan zowel heilzaam als confronterend zijn.

Misschien dat je dit ook zult ervaren tijdens de vespers. In de serie #Ontmoetingen staat elke week een kunstwerk centraal, en aan de hand daarvan bezinnen we ons op een gedeelte uit de Bijbel en ons persoonlijk leven. Van harte welkom bij deze online ontmoetingen!

Meld je aan voor deelname aan deze vespers en ontvang ongeveer 20 minuten voorafgaand aan het vesper de Zoom-link.