arrow_drop_up

Wanneer is het gerechtvaardigd om als burger in opstand te komen? Waarom komen mensen in opstand en waarom juist niet? Wat is het belang van de menselijke waardigheid?

"Wat is een mens in opstand? Een mens die nee zegt. Maar ook al weigert hij, hij geeft niet op: het is ook een mens die ja zegt, vanaf zijn eerste impuls. De opstand bewijst daarmee dat hij de eigenlijke impuls van het leven is en dat men hem niet kanontkennen zonder af te zien van het leven. Zijn zuiverste kreet zorgt er telkens weer voor dat een menszich verheft. Hij is dus liefde en vruchtbaarheid, of hij is niets." (Albert Camus, in De Mens in Opstand)

Moet een burger voor ook maar één enkel moment, of in de minste of geringste mate, afstand doen van zijn geweten en de wetgever laten beslissen? Waarom heeft ieder mens dan een geweten? Ik ben van mening dat we in de eerste plaats mens moeten zijn, en pas daarna onderdaan." (Henri David Thoreau, in Burgerlijke Ongehoorzaamheid is een Plicht)

Deze avond van ViaFilosofie wordt georganiseerd in het voorjaar van 2024. Hou deze website en de nieuwsbrief van ViaJacobi in de gaten voor de exacte datum. Zodra deze bekend is, kun je online (gratis) je kaarten aanschaffen.