arrow_drop_up

Programma

Alexander Bakker geeft vanuit zijn ervaring als Brussel correspondent een mini-college Europese Unie voor dummies.

Daarna vertellen drie politici in een college-tour setting over hun motivatie voor Europa en bevragen wij hun mening op twee Europese thema's, klimaat en veiligheid. Op allerlei momenten is er gelegenheid om vragen te stellen en te reageren via Mentimeter. Na afloop is er een borrel om met hen en elkaar na te praten. Het zijn de volgende drie EU-kandidaten:

Erwin de Pagter, kandidaat nummer 9 ChristenUnie

Ik ben Erwin de Pagter, 26 jaar oud. Ik woon in Utrecht en reis veel op en neer naar Brussel, waar ik werk voor de Europese fractie van de ChristenUnie. De afgelopen jaren heb ik van dichtbij gezien wat het belang is van besluiten die in Europa worden genomen, en welke politieke keuzes daarachter schuilgaan. Ik geloof in het verhaal dat de ChristenUnie heeft voor Europa, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Suzanna Broekhuizen, kandidaat nummer 9 CDA

Toekomstperspectief voor onze generatie; daar wil ik aan werken. In een Europa waar crisissen zich opstapelen, is er behoefte aan een sterk christendemocratisch verhaal. Ik wil me inzetten voor oplossingen die voortkomen uit naastenliefde voor elkaar en verantwoordelijkheid over de schepping.

Femke Brouwer kandidaat nummer 11 GL-PvdA

Ik werk sinds juli 2019 als Programme & Knowledge Adviseur voor het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) in Den Haag.

Al twintig jaar zet ik me in voor democratisering in mijn werk met parlementen, politieke partijen en het maatschappelijk middenveld over de hele wereld. Eerst als junior diplomaat bij de Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg, daarna in het Europees Parlement bij de groene fractie en vervolgens bij internationale non-profit organisaties en de Verenigde Naties.

Wereldwijd staat de democratie onder druk. Ook steeds meer in Nederland en Europa. Daarom stel ik me juist nu verkiesbaar om dit belangrijke werk voort te zetten als Europarlementariër!